top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Quines ajudes té l'autònom a Catalunya en l'actual crisi pel coronavirus?

En les últimes setmanes s'han anat publicant diferents decrets amb mesures que afecten directament a l'autònom. No obstant, en aquest article t'exposem quines són les ajudes públiques oficials a Catalunya amb què comptarà el col·lectiu.

A Catalunya el Departament de Treball, Socials i Famílies ha posat en marxa una ajuda, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i

involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de què les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes - persona física- hauran d'estar donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.


L'accés a l'ajuda s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques al mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat en el REPTA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta en el RETA.

Qüestions principals

- Quan es podrà sol·licitar?

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

- L’ajuda serà d’un únic pagament de fins a un màxim de 2.000 euros

- Les podrà demanar qualsevol autònom?

Està dirigit a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està dirigit als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

- Com s’estableix l’import a cobrar?

Mitjançant la presentació de documents oficials que demostrin la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

366 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page