top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Pensió d'aliments i Estat d'alarma

Anteriorment hem parlat sobre la qüestió relativa al compliment del règim de visites durant l’estat d’alarma. En aquest cas ho farem sobre l’incompliment en el pagament de la pensió d’aliments durant l’estat d’alarma. Vegem-ho

L'estat d'alarma suspèn l'obligació de pagar la pensió d'aliments?

NO. L’obligació no queda suspesa durant l’estat d’alarma, els progenitors han de seguir pagant puntualment el que es va establir al conveni regulador. En cap cas es pot deixar de fer efectiva de manera unilateral la pensió d’aliments. Mentre hi hagi sentència, aquesta s’ha de complir. De no fer-ho es pot trobar amb una reclamació civil o, en els casos mes greus, ser denunciat per via penal.

També es vàlid per a les pensions compensatòries.

Que faig si la meva ex parella no m'ha pagat la pensió d'aliments?

La gran pregunta, a la que responem que la primera mesura que recomanem es parlar-ho amb l’altre progenitor.

Hem d’intentar parlar amb ell i si efectivament, degut a la situació d’excepcionalitat no pot fer efectiu el pagament, hem d’intentar arribar a un acord, acord que haurem de documentar-lo d’alguna manera i que podria ser transitori mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat.

S’ha d’intentar sempre un equilibri de posicions entre el pare o mare que no té la custodia i el pare o la mare que ha de donar menjar al fills comuns.

Ara bè, en cas de no arribar a un acord has de saber que la llei contempla dues vies:

  • la via civil: en el moment que l’obligat deixa de pagar UNA mensualitat, es pot reclamar via civil. No obstant, s’ha de dir que no som partidaris de reclamar una sola pensió i nosaltres recomanem esperar a que es deixin de pagar almenys DUES mensualitats. No obstant, hi ha qui així ho fa i està en tot el seu dret. El procediment s’inicia amb una demanda que una vegada es presentada i admesa es dicta auto d’execució en el que es procedeix a l’embargament dels bens i drets del demandat, això és per exemple, la nòmina, saldos bancaris, cotxe, etc.

  • Via penal: quan l’obligat deixa de pagar DOS mesos seguits o QUATRE no consecutius. Això vol dir que si no paga durant 2 mesos seguits automàticament anirà per la via penal? NO, s’han de donar dos elements per a que sigui efectiva la via penal:

  1. L’impagament de dues mensualitats seguides o quatre no consecutives

  2. i la mes important, “el dol”, es a dir, la voluntat de no pagar, en altres paraules, que encara que pugui pagar no ho faci.

Per tant, la llei intenta diferenciar el que no vol pagar del que no pot pagar, de tal manera que el que no pot pagar, per falta d’ingressos per exemple, difícilment serà condemnat per un delicte d’impagament de pensions.

Com provo que la meva ex parella no ha pagat?

Fàcil, no és necessari. En un procés d'execució de la pensió d'aliments, es al deutor qui ha d’acreditar que efectivament ha fet el pagament. En tot cas, és recomanable informar-lo mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, un missatge de WhatsApp, o altres mitjans, que es reclamarà judicialment el pagament, perquè sigui conscient i es pugui evitar el litigi.

Que faig sinó puc pagar la pensió d'aliments?

Si no es pot pagar la pensió d’aliments, per exemple: perquè per l’han fet fora de la feina per causa del coronavirus i no es disposa d’ingressos suficients, i tampoc no ha estat possible arribar a un acord amb l’altre progenitor, no recomanem quedar-se de braços plegats. El que s’ha de fer es presentar una demanda de modificació de mesures sol·licitant la reducció de la pensió d’aliments com a conseqüència d’una reducció d’ingressos a raó de la situació de la crisis ocasionada pel coronavirus. Cal tenir en compte que s’haurà de demostrar la nova situació econòmica, que aquesta no ha de ser transitòria (l’han fet fora de la feina) i que no sigui imputable a la voluntat del que insta la modificació.

No obstant, en aquest punt també recomanem que no es deixi de pagar la pensió d’aliments, entenem que es més fàcil dir-ho que fer-ho, però l'impagament de la pensió, en el cas d'execució, comporta costes i interessos, amb la qual cosa les quantitats que es deixin de pagar es veuran incrementades, com a mínim, en un 30%. Si has arribat fins aquí es provable que et preguntis, si no puc ni pagar la pensió d’aliments com he de pagar a un advocat i procurador per a que portin el procediment de modificació? Doncs aquí et posem en coneixement que, si no es disposa de recursos, hi ha un servei d’advocats d’ofici que es pot sol·licitar al següent enllaç i d’aquesta manera es podrà instar la modificació de mesures i evitar un mal major.

EN RESUM

L’obligació de la pensió d’aliments NO es suspèn per l’estat d’alarma, per tant, s’ha de continuar pagant.

Si la teva ex parella no ha pagat la pensió d’aliments el més recomanable és intentar parlar amb l’altre progenitor i si efectivament, degut a la situació d’excepcionalitat no pot fer efectiu el pagament, hem d’intentar arribar a un acord, acord que haurem de documentar-lo d’alguna manera i que podria ser transitori mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat. Però si això no és possible es pot reclamar via civil, des del moment en que deixa de fer efectiu la primera mensualitat, o per la via penal, quan ha deixat de pagar dues mensualitat seguides o quatre no consecutives

En el cas que no puguis pagar la pensió d'aliments no et quedis quiet, el que s’ha de fer es presentar una demanda de modificació de mesures sol·licitant la reducció de la pensió d’aliments per falta d’ingressos.

En qualsevol cas, sempre pots consultar-nos per a qualsevol qüestió relativa a la pensió d’aliments al 977 86 25 02.

115 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page