top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

El coronavirus afecta al règim de visites dels fills?

Que han de fer el pares separats o divorciats amb el règim de visites dels fills menors es un dels dubtes que han sorgit últimament arran de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. La resposta no es fàcil, varis jutges han emès directius contraposades i es demana als progenitors actuar amb acord i sentit comú. T'ho expliquem aquí.

El Reial Decret de l'estat d'alarma no especifica com han d'actuar els pares amb règims de visites, però sí que indica que es podrà circular per les vies d'ús públic, entre altres coses, per a l'assistència i cura dels menors i que es podrà anar acompanyat de menors pel carrer.

Per tant, el desplaçament dels progenitors per a procedir a l’entrega i recollida dels menors s’ ha d’entendre inclòs en aquest epígraf.

No obstant això, es tracta d’una excepció a la regla general, de manera que haurà de ser interpretada de forma restrictiva i tenint en compte en tot cas l’interès superior del menor que implica garantir la seva salut no exposant-lo innecessàriament a situacions de contagi, que ha de prevaldre per damunt de qualsevol altre interès.


La declaració de l’estat d’alarma no suspèn per sí mateixa cap règim de custodia compartida o de visites amb custodia monoparental (art. 7.1.e RD 463/2020), que s’hauran de seguir portant a terme amb normalitat segons el règim establert de manera que si cap dels progenitors ni dels menors està contaminat o en quarantena es pot seguir amb el règim estipulat. Però, si algun dels progenitors o dels menors (o persones amb les que s’ha tingut contacte) té COVID-19, està en quarantena o és especialment vulnerable, han de suspendre’s immediatament les visites, doncs hi hauria una causa de força major.

El que recomanem es fer un exercici de consciència, honestedat i responsabilitat dels pares i de les mares ja que s'ha de complir evidentment amb les resolucions judicials, però aquesta situació pot comportar canvis en els convenis quan hi hagi per a cada cas concret motius de suficient entitat per fer-ho.


En conclusió, durant l'estat d'alarma s'han de complir les resolucions judicials sempre i quan no s'exposi al menor a un risc major. Aixó siginifica, entre d'altres, que el règim de visites i o sistema de custòdia compartida, fins i tot el sistema de custòdia individual, quedarà automàticament suspès quan el progenitor estigui infectat de virus o estigui convivint amb alguna persona afectada per la malaltia, i el mateix succeirà quan el contagiat sigui el mateix menor. Un altre exemple seria el cas en que un dels progenitors, o tots dos, convisquin amb els avis, els qui són especialment vulnerables a la pandèmia, la recomanació és la suspensió de el règim d'estada dels nens amb el progenitor que convisqui amb els avis o que es convenient igualment suspendre les visites en cas que la progenitora estigui embarassada, en aquest cas, si és la custòdia, el menor quedaria amb ella evitant els trasllats.Finalment volem insistir en que la varietat de situacions fa molt complicat establir un criteri comú per a tots no obstant reiterem que la millor solució es adoptar mesures adaptatives atenent al sentit comú, diàleg, consens i negociació.

No oblidis seguir-nos a Facebook i a Instagram per a més post d'interés i actualitat
497 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page